Riksförb Sveriges Ventilationsrengörare

NORRA RINGVÄGEN 14, 681 34 Kristinehamn

 


 
 
 

För er säkerhet – anlita en certifierad ventilationsrengörare!
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare utbildar och KIWA certifierar. Våra medlemsföretag erbjuder certifierade rengörare. Ventilation är viktigare än många är medvetna om, rent av livsnödvändigt i många fall.

Varför ventilation?
- För att föra bort fukt, lukt och gift, i syfte att uppnå god hälsa hos människor, djur, byggnader, och dess installationer.

Varför ventilationsrengöring ?
Studier visar att vi vistas minst 90% av livet inomhus. Därför är det viktigt att rengöra ventilationskanaler & kringliggande system kontinuerligt så att de klarar utav dagens krav. Ventilationssystem dimensioneras och injusteras oftast för att endast uppfylla gällande minimikrav. Minsta lilla försmutsning sänker ofta flödena ner under minimikraven. Därför anser vi att man bör rengöra ventilationssystemen med jämna mellanrum, vilket bör skrivas in i fastighetens underhållsplan.

Men det finns fler anledningar till att använda utbildade och certifierade ventilationsrengörare...

- Säkerställa ett bra inomhusklimat.
- Uppnå godkänd OVK
- Förebygga fukt-, mögel-, lukt-, och dragproblem
- Förebygga brand, och radonproblem
- Förebygga sjukdomar och allergier
- Energibesparingar som gynnar miljön i stort 
 
 
 

Riksförb Sveriges Ventilationsrengörare

NORRA RINGVÄGEN 14, 681 34 Kristinehamn

 
 
 
 

Samarbetspartners:


 
 
 

Riksförb Sveriges Ventilationsrengörare

NORRA RINGVÄGEN 14, 681 34 Kristinehamn