Peab Asfalt AB

Malma 100, 664 51 Vålberg

 


 
 
 

Asfalt - för alla behov - stora som små
Vår asfaltverksamhet finns i Sverige och Norge och vi är ett av Sveriges största och rikstäckande specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi hjälper dig med att asfaltera allt från garageuppfarter, skolor, vägar, broar till stora infra projekt och vi utför både underhållsbeläggningar som nybyggnadsbeläggningar. Genom tankbeläggningar kan vi även hjälpa dig med förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar.
Vi har tillgång till ett stort antal fasta asfaltverk men vi har även ett antal mobila verk som ger dig en stor flexibilitet. I samband med asfaltering kan vi också hjälpa dig med mindre markarbeten.

Peab Asfalt investerar i asfalt av bioolja
Peab Asfalt satsar på klimatneutral bioolja vid tillverkningsprocessen av asfalt. Den fossila eldningsoljan ersätts med en bioolja som utvinns av restprodukter från livsmedelsindustrin.
I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med 61 procent – trots ökad volym. Asfalten säljs under namnet ECO-Asfalt, och målet är att genom teknisk utveckling minimera produktens klimatpåverkan.

Skicka förfrågan
Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg kostar?
Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Välkomna till Peab Asfalt! 

 
 
 
 

Peab Asfalt AB

Malma 100, 664 51 Vålberg

 
Telefon: 072-5333229
 
 
 
ÅrOmsättningRörelseresultatAntal anställda
20193721715211569842
 
 

Peab Asfalt AB

Malma 100, 664 51 Vålberg

 
Telefon: 072-5333229