SULO Nordic AB

Verkstadsgatan 4, 231 22 Trelleborg

 

 
 
 

SULO är ett cleantechbolag som säljer produkter och lösningar inom renhållning, sophantering och källsortering. Våra kunder är kommuner, renhållningsbolag & -entreprenörer, samt bostads- och fastighetsbolag, såväl privata som kommunala.

Förutom marknadens bredaste sortiment av behållarlösningar och plastkärl erbjuder vi även bottentömmande system för källsortering och återvinning (sk UGS), helt eller delvis under jord. Vi tillhandahåller även avfallslösningar för gatu- och parkmiljöer.

SULO Nordic är ett dotterbolag till den Fransk/Tyska koncernen SULO med en historik sedan slutet av 1800-talet och är idag en av världens största tillverkare av kärl för kortvarig förvaring av avfall.

SULO Nordic har servat kunder i Norden i över 25 år. Starten, år 1991, var i Trelleborg, Sverige, och här har vi fortfarande kontor, fullsortimentslager och verkstad. I Trelleborg har vi också en utställning med många av våra produkter, välkommen att besöka oss!

 

Våra tjänster/produkter:

Produkter och lösningar inom renhållning, sophantering och källsortering: - Behållarlösningar - Underjordsbehållare - Park & gatulösningar - Nyckelfärdiga lösningar - Sulo

 
 
 
 
År Omsättning Rörelseresultat Antal anställda
2018 81782 2791 7