Brf-mappen - i bostadsrättsföreningens tjänst

Sedan 2012 har Brf-mappen funnits till för bostadsrättsföreningarna och deras styrelser i det viktiga arbetet med att förvalta sina fastigheter. Styrelserna nås ofta av stora mängder erbjudanden från företag i branschen och många gånger kan det vara svårt att sålla bland dem. Därför har Brf-mappen samlat uppgifter om entreprenörer och leverantörer som vi vet har både kompetens och erfarenhet för att utföra ett bra arbete. På så sätt underlättar Brf-mappen styrelsens arbete med fastighetsförvaltningen. Brf-mappen finns i flera olika kanaler och innehåller både information om, och erbjudanden från, tusentals entreprenörer och leverantörer men också nyheter som är specifikt nischade mot bostadsrättsföreningar.

Fysisk Brf-mapp

Den fysiska mappen delas kostnadsfritt ut till alla bostadsrättsföreningar som önskar. Den delas ut vid ett till tre tillfällen per år beroende på region.

Digital Brf-mapp

Den digitala mappen skickas ut via mail till alla bostadsrättsföreningar som önskar. Den skickas ut i samband med den fysiska mappen.

Brf-mappens hemsida

Hemsidan brfmappen.se är den digitala versionen av Brf-mappen som kontinuerligt uppdateras. Här kan du lätt söka efter en viss produkt eller tjänst i din närhet.

Webbtidning

Webbtidningen på brfmappen.se uppdateras dagligen med nyheter som rör bostadsrättsföreningar. Varje vecka publiceras också en artikel om en av Brf-mappens annonsörer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller nyheter som rör bostadsrättsföreningar och mailas ut en gång i veckan till flera tusen mottagare.