Inneklimatteknik i Gefle Aktiebolag

Höjersdalsvägen 14, 802 69 Gävle

 

 
 
 

Vi är ett entreprenadföretag inom området luftbehandling där man utför stora som små entreprenader. Allt från ventilation av produktionslokaler för whiskyframställning till ventilation av stora arenahallar som tex Göransson Arena, till ventilation av kontor samt villor och lägenheter. Inneklimat Teknik AB är också certifierad återförsäljare för Swegon bostadsventilationsprodukter.

 

Våra tjänster/produkter:

AFFÄRSIDÉ Inneklimat Teknik AB är specialiserade på att förbättra inomhusklimatet i alla typer av byggnader. Marknaden vi arbetar på är området luftbehandling inom olika typer av entreprenader. Företagets speciella profil är att kunna erbjuda kunden olika alternativa tjänster som projektör-entreprenör eller försäljare av produkter inom marknadsområdet. Den dagliga administrationen sköts inom företaget. PRODUKTER Vi utför stora som små entreprenader samt arbetar med service- och underhållsarbeten. Vi säljer också produkter för luftbehandling och är återförsäljare av FläktWoods bostadsventilationsprodukter. Våra servicetekniker och ventilationsmontörer har alla gedigen kunskap samt lång erfarenhet inom branschen MARKNAD Företaget säljer sina tjänster till kommuner och landsting samt bygg- fastighetsbolag. Entreprenad- och försäljningsverksamheten är inriktad på bygg- och fastighetsbolag, men även till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Den geografiska marknaden är Gävleborg, Dalarna och Uppsala län.

 
 
 

Inneklimatteknik i Gefle Aktiebolag

Höjersdalsvägen 14, 802 69 Gävle

 
Telefon: 026-65 16 10
 
 
 
År Omsättning Rörelseresultat Antal anställda
2018 18483 -1558 8
 
 

Inneklimatteknik i Gefle Aktiebolag

Höjersdalsvägen 14, 802 69 Gävle

 
Telefon: 026-65 16 10